Kallelse till Göta Segelsällskaps höstmöte 2016

Alla medlemmar är välkomna till Göta Segelsällskaps höstmöte, tisdagen den 15 november klocka 19:00 i klubblokalen i Spinnhuset.

Dagordning:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet är kallat till på rätt sätt
4. Fastställande av dagordning
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Beslut om nya stadgar (första beslut)
7. Avslut av den formella delen av höstmötet
8. Information från styrelsen och kommittéer

Förslag till nya stadgar

En beskrivning vad som är ändrat i stadgarna finns här

Välkomna önskar styrelsen!

Inbrott!

Vi har tyvärr fått inbrott i det Röda mastskjulet och alla skåp är uppbrutna. Inbrottet är polisanmält.

Vi vill påminna alla medlemmar att alltid kontrollera att låsen på dörrar och hänglås går igen ordentligt. Lita inte på att någon annan låser, gör det själv!

Frågor? Kontakta Långholmschefen Anders Lillieqvist; 0705–11 72 41 anders.lillieqvist@hotmail.com

Har du tappat bort din boj?

Syskonen Elsa och Alice har medelst klädsim bärgat en boj med kätting i kanalen. Är det någon av våra medlemmar som saknar sin boj? Bojen är märkt “95”.

Om det är din boj, hör av dig till mig.

Stefan Bergau
sekreterare@gotasegelsallskap.se

Framplockning på tisdag 20/9 17:30

På tisdag 20/9 är det framplockning av allt som stått gömt bakom planket i sommar. Samling med upprop klockan 17:30. Närvaro är obligatorisk för alla som drar upp sin båt på varvet i höst, så skicka en ersättare om du inte kan komma. Se till att ersättaren prickar av ditt namn på närvarolistan. Tänk på att det pågår vägarbeten kring Hornstull så det är mycket köer i området på eftermiddagarna.

Uppdragningslistan finns att läsa på hemsidan: http://gotasegelsallskap.se/2016/08/27/torrsattningslista-2016/

Frågor? Kontakta varvschefen Lars Nordlund, 0708–946743 larsnordlund44@gmail.com

Introduktionskväll för nya medlemmar 18/5

Onsdagen den 18/5 är alla nya och andra intresserade medlemmar välkomna på en introduktionskväll då vi berättar mer om Sällskapet och om hur det är att vara medlem i GSS.

Presentationen börjar klockan 19:00 men redan från klockan 18 kommer delar av styrelsen vara på plats för den som vill kvittera ut en nyckel (600 kronor i deposition, kontant) eller köpa en standert till båten (150 kronor, kontant). Vi samlas i vår klubblokal i Spinnhuset. Vi bjuder på fika och berättar samtidigt om Sällskapet. Sedan går vi ut på Långholmen och tittar på våra bryggor, lokaler och andra faciliteter. Vi hoppas du kan komma, du får en möjlighet att träffa delar av styrelsen och så klart andra nya medlemmar.

Var snäll meddela oss senast söndag 15/5 om du kommer (sekreterare@gotasegelsallskap.se).

Hälsningar
Stefan Bergau
sekreterare

Viktig information om användning av bottenfärger

I årets första nummer av Götakryssaren och på årsmötet informerade styrelsen via Sällskapets miljösamordnare om miljöförvaltningens skärpta tillämpning av gällande miljöregler. Efter det har vi tyvärr inte lyckats få något entydigt besked om exakt vad detta innebär i praktiken. Detta kommer vi att veta först efter den planerade tillsynen av Sällskapets verksamhet vilken kommer att genomföras någon gång under året.

Läs mer

Introduktionskväll för nya medlemmar

Onsdagen den 27/5 är alla medlemmar, nya som gamla, välkomna till en introduktionskväll då vi berättar mer om Sällskapet och om hur det är att vara medlem i GSS. Vi har fantastiska tillgångar på Långholmen och Jungfruholmarna och vi hoppas att alla kommer ha mycket glädje av dem.

Presentationen börjar klockan 19:00 men redan från klockan 18 kommer delar av styrelsen vara på plats för den som vill kvittera ut en nyckel (600 kronor i deposition, kontant) eller köpa en standert till båten (150 kronor, kontant). Vi samlas i vår klubblokal i Spinnhuset.

Vi bjuder på fika och berättar samtidigt om Sällskapet. Sedan går vi ut på Långholmen och tittar på våra bryggor, lokaler och andra faciliteter. Vi hoppas du kan komma, du får en möjlighet att träffa delar av styrelsen och så klart andra nya medlemmar.

Vi syns väl? Göta Segelsällskaps klubblokal i Spinnhuset på Långholmen onsdagen den 27/5 klockan 19:00. Var snäll meddela oss senast söndag 24/5 om du kommer (sekreterare@gotasegelsallskap.se).

Båtklubbarnas dag

I lördags var Göta med på Båtklubbarnas dag för första gången. Vi hade en hel del bra samtal med besökare (t.ex. en Laser- & en SK 55-ägare, som båda var nyfikna på att bli medlemmar). Sen fick vi positiv respons när vi seglade på Riddarfjärden, man syns bra en meter från Stadhustrappan,… Jag tror vi hjälpte till att skapa en positiv bild av båtliv i Stockholms. Ett stort tack till alla som ställde upp med båtar, fika och trevliga samtal!

Hälsningar Torvald

Introduktionskväll för nya medlemmar

Alla som blivit medlemmar i Göta åren 2012, 2013 och 2014 har fått en inbjudan till introduktionskvällen onsdagen den 14/5. Även du som blivit medlem i Sällskapet tidigare är välkommen!

Vi samlas i vår klubblokal i Spinnhuset klockan 18:00. Vi börjar med något enkelt att äta och berättar samtidigt om Sällskapet. Sedan går vi ut på Långholmen och tittar på våra bryggor, lokaler och andra faciliteter. Det kommer också finnas möjlighet att kvittera ut nyckel och köpa en klubbstandert till båten.

Var snäll meddela mig senast söndag 11/5 om du kommer.

Stefan Bergau
sekreterare
sekreterare@gotasegelsallskap.se
070-6960069