Information om utfasning av båtbottenfärger

Båtbottenfärger som bekämpar påväxt på biologisk och kemikalisk väg är skadliga för miljön. Regleringen avseende användning av dessa har därför succesivt skärpts. Mot den bakgrunden har reglerna mot dem successivt skärpts. Sedan 1989 får inga fartyg målas med färg som innehåller tenn och redan 1999 förbjöds kopparfärger på fritidsbåtar i Östersjön. På västkusten är färger med koppar fortfarande tillåtna, men Kemikalieinspektionens mål är ett totalförbud mot giftiga bottenfärger i Sverige.

Läs mer

Mälarpirater i Götas hamn

Göta har haft inbrott i de två båtar som ligger på inre pontonbryggan. Klockan 16.30 den 28 mars sågs båten på bilden förtöjd långsides på pontonbryggan. Båten är en Rock 20 med orange-rött skrov och vit överbyggnad. Mast på däck. Utombordare svart 5 hk. Pirra på däck. Två personer, 20-40 år, ombord.
Om ni ser båten ring polisen 11414 och be att få bli kopplade till sjöpolisen. Har ni problem med att få kontakt med sjöpolisen kan ni mejla Jonas Ekblad, jonasekblad@gmail.com. Han har en direktkontakt till sjöpolisens ledning. Sjöpolisen känner till inbrotten och har även fått bilden på den segelbåt som misstänkts vara inblandad i inbrotten  

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mätning av gift i båtbottenfärger i våra båtar.

Miljöförvaltningen har med kort varsel informerat oss om att de har anlitat en konsult som kommer till Långholmen för att mäta eventuella gifthalter i båtbottenfärgerna på våra båtar den 12 och 13 april, det vill säga onsdag och torsdag nästa vecka. Innan dess måste vi märka upp samtliga båtar med ett nummer, vilket Lars har åtagit sig att ombesörja på måndag. Det är jätteviktigt att nummerlapparna får sitta kvar på båtarna tills mätningen är klar för att vi i efterhand ska kunna koppla mätvärdena till respektive båt. Hör gärna av dig till Cajsa om du har frågor om mätningen, eller bakgrunden till den.
Vänligen,
Cajsa Läs mer