Viktig information om användning av bottenfärger

I årets första nummer av Götakryssaren och på årsmötet informerade styrelsen via Sällskapets miljösamordnare om miljöförvaltningens skärpta tillämpning av gällande miljöregler. Efter det har vi tyvärr inte lyckats få något entydigt besked om exakt vad detta innebär i praktiken. Detta kommer vi att veta först efter den planerade tillsynen av Sällskapets verksamhet vilken kommer att genomföras någon gång under året.

Läs mer

Pubafton 11 mars 18.00

Hej alla Götavänner!

Välkomna på pubafton fredagen den 11 mars i Spinnhuset. Eva Berglund-Thörnblom från Sjöhistoriska kommer att prata och visa bilder om fritidsbåtens historiska utveckling.

Väl mött

Styrelsen