Bojekan och masterna

Bojekan torrsätts lördagen den 8 november.

Åtgärda innan den 15 november:
Ta hand om din mast! Inga master får ligga kvar på ”mastplan” eller utefter Långholmskanalens strand.
Demontera förtöjningslinor från bryggorna. Ta bort jollar, master, bommar och liknande. Det skall vara snyggt på bryggorna även på vintern.

Introduktion av Göta Segelsällskaps stadgar och ordningsregler samt kommittéers anvisningar att gälla från år 2014

Som ni säkert sett i GötaKryssaren kommer vi vid höstmötet ta beslut om Götas stadgar och ordningsregler. Redan vid höstmötet 2013 presenterade den grupp som tagit fram de nya stadgarna, ordningsreglerna och instruktionerna hur de tänkt angående olika nivåer och hur förändringar ska ske. Här nedan finns en sammanfattning:

Nivå 1. Regler som fastställs av föreningsmöten på ett kvalificerat sätt, t.ex. stadgar, som fastställs på två möten, varav ett årsmöte. Det är grundläggande regler för Sällskapet. Om hur det ska styras och som reglerar olika befogenheter.

Nivå 2. Regler som fastställs av ett(1) föreningsmöte genom enkla beslut, t.ex. ordningsregler, som förtydligar vad som gäller inom Sällskapet.

Nivå 3. Regler som fastställs av styrelsen, t.ex. Instruktioner för styrelse, funktionärer och kommittéer, Ekonomihantering i kommittéer, samt regler för konkreta situationer t.ex. sjösättning, uppträdande i hamnen.

graf

Vid höstmötet är det alltså stadgarna (andra beslutet) och ordningsreglerna som ska fastställas.

1. Gota Segelsallskaps stadgar att gälla från år 2014, 27 okt.

2. Gota Segelsallskaps ordningsregler att gälla från år 2014, 27 okt.

Klubbarbete

Vi behöver några arbetsvilliga för att bl.a. röja och snygga
upp på varvsplanen lördag 8 nov och söndag 9 nov kl 09:00
Göta bjuder på förtäring
De som känner sig manade anmäl till
Lars Nordlund
larsnordlund44@gmail.com eller 070-8946743

Några bilder från torrsättningen i helgen

Foto: Maivor Bergau
En liten asp har slagit rot på Sune Lindgrens Albin 57 i skummet på aktern! Den har hängt med i flera år!

Städning och Stängning av Jungfruholmarna

Nu är det då dags igen för den årliga härliga höstaktiviteten ute på Jungfruholmarna.
Lördagen den 25e oktober kl. 9.00 till ca 15.00 plockar vi ihop för säsongen ute på öarna.
Alla är varmt välkomna, naturligtvis räknas denna aktivitet som arbetsplikt, så ni som vet med er att ni inte har gjort era timmar ännu, här har ni er chans.
Alla är som sagt välkomna även om ni redan har gjort arbetsplikt. Passa på det är trevligt och vackert därute även på hösten!
Vi hämtar upp på Jungfrusundsvarv vid 9.00. Vi startar upp med morgon fika och senare bjuder vi även på lunch.
Anmäl er till Anneli Edström, på mail anneli106@hotmail.com eller tel 073-9831234
Välkomna!
2014-04-20 09.38.03