Pubafton 8 november kl. 18.00

Jonas Ekblad kommer och berättar under temat:
Vad är farligast på sjön?
Storm, ström, sten, sikt, svall, segel, slynglar, sprit?

Festkommittéen ordnar som vanligt något gott att äta
samt dryck därtill.