Vinter på Långholmen

Bilder från Dieter och Maivor Bergau